2016-05-11 06:00

2016-05-11 06:00

Tror inte på grön elkraft

ENERGI:

Elransonering väntar i Sverige också om MP får vara med och bestämma energipolitiken och vi helt ska förlita oss till förnybar kraft. Det går inte ihop: under vintern när det är mörkt, är solkraft inte något att stödja sig på – och kalla vinterdagar blåser det inte heller mycket. Vad gör vi då, när industrin kräver tillgång till energi? Svaret blir: elransonering för hushållen eftersom kraften inte räcker till alla, såvida vi inte bygger ut de återstående älvarna. Men alla miljöpartister kommer att gå i taket för ett sådant förslag!

Som grädde på moset vill ansvariga politiker dessutom att vi ska gå över till eldrivna bilar. Var ska energin till att ladda dessa tas ifrån?

Observer

Östra Värmland

Elransonering väntar i Sverige också om MP får vara med och bestämma energipolitiken och vi helt ska förlita oss till förnybar kraft. Det går inte ihop: under vintern när det är mörkt, är solkraft inte något att stödja sig på – och kalla vinterdagar blåser det inte heller mycket. Vad gör vi då, när industrin kräver tillgång till energi? Svaret blir: elransonering för hushållen eftersom kraften inte räcker till alla, såvida vi inte bygger ut de återstående älvarna. Men alla miljöpartister kommer att gå i taket för ett sådant förslag!

Som grädde på moset vill ansvariga politiker dessutom att vi ska gå över till eldrivna bilar. Var ska energin till att ladda dessa tas ifrån?

Observer

Östra Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.