2016-05-09 06:00

2016-05-09 06:00

Skandalöst och samhällsfientligt

STORBANKER:

I sin iver att ta bort kontanthanteringen har storbankerna nu fått draghjälp från EU, där ett förslag om att förbjuda kontanter har lagts fram.

Ett kontantlöst samhälle skulle vara svårt att leva i för pensionärer, en växande grupp samt för föreningslivet, synskadade och nyanlända med flera. Det är skandal att inte storbankerna, som under ett enda kvartal 2015 redovisade en vinst på 22,6 miljarder kronor, anser sig ha råd med denna för många så viktiga samhällsservice!

Den enda kvartalsvinsten motsvarar kostnaden för två stycken Hallandstunnlar, ett av Sveriges dyraste enskilda projekt någonsin... Någonstans är det fel!

Förbannad

I sin iver att ta bort kontanthanteringen har storbankerna nu fått draghjälp från EU, där ett förslag om att förbjuda kontanter har lagts fram.

Ett kontantlöst samhälle skulle vara svårt att leva i för pensionärer, en växande grupp samt för föreningslivet, synskadade och nyanlända med flera. Det är skandal att inte storbankerna, som under ett enda kvartal 2015 redovisade en vinst på 22,6 miljarder kronor, anser sig ha råd med denna för många så viktiga samhällsservice!

Den enda kvartalsvinsten motsvarar kostnaden för två stycken Hallandstunnlar, ett av Sveriges dyraste enskilda projekt någonsin... Någonstans är det fel!

Förbannad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.