2016-05-03 06:00

2016-05-03 06:00

Inte lätt att begränsa sig när det är roligt och inspirerande

KARLSTADS STIFT: Biskopen är tacksam för flockens omsorg

Ett tack till Håkan i Karlstad för omsorgen om en biskops arbetstider! Som biskop har man, som de flesta ledare, oreglerad arbetstid. Det betyder att man egentligen inte kan tala om övertid då man inte kompenseras ekonomiskt om man arbetar mer än brukligt. Det kostar alltså inte medlemmarna något extra.

Som i de flesta ledaruppdrag varierar arbetsbördan under ett år vilket gör att det finns tider när det i någon mån går att kompensera andra tider då belastningen har varit särskilt hög.

Sedan får jag erkänna att det inte är så lätt att begränsa sig när det är så mycket i arbetet som är roligt och inspirerande. Håkan, du har rätt, man ska vara rädd om sig!

Esbjörn Hagberg

Biskop

Ett tack till Håkan i Karlstad för omsorgen om en biskops arbetstider! Som biskop har man, som de flesta ledare, oreglerad arbetstid. Det betyder att man egentligen inte kan tala om övertid då man inte kompenseras ekonomiskt om man arbetar mer än brukligt. Det kostar alltså inte medlemmarna något extra.

Som i de flesta ledaruppdrag varierar arbetsbördan under ett år vilket gör att det finns tider när det i någon mån går att kompensera andra tider då belastningen har varit särskilt hög.

Sedan får jag erkänna att det inte är så lätt att begränsa sig när det är så mycket i arbetet som är roligt och inspirerande. Håkan, du har rätt, man ska vara rädd om sig!

Esbjörn Hagberg

Biskop

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.