2016-04-30 06:00

2016-04-30 06:00

Arbetstiden måste planeras bättre

ÖVERTID KARLSTADHåkan

Jag läste att biskop Esbjörn Hagberg har 400 övertidstimmar hittills i år. Vi får verkligen hoppas att den nye biskopen är bättre på att planera sin arbetstid.

Om dessa övertidstimmar ska betalas av Svenska kyrkan så verkar det vara en dålig arbetsgivare. Gäller inte arbetstidslagen i detta fall? Vad säger facket?

Det finns ingen sund arbetsgivare som kan ha det så här. Jag, som fortfarande betalar kyrkoskatt, tycker att pengarna ska användas på ett ansvarsfullt sätt.

Jag läste att biskop Esbjörn Hagberg har 400 övertidstimmar hittills i år. Vi får verkligen hoppas att den nye biskopen är bättre på att planera sin arbetstid.

Om dessa övertidstimmar ska betalas av Svenska kyrkan så verkar det vara en dålig arbetsgivare. Gäller inte arbetstidslagen i detta fall? Vad säger facket?

Det finns ingen sund arbetsgivare som kan ha det så här. Jag, som fortfarande betalar kyrkoskatt, tycker att pengarna ska användas på ett ansvarsfullt sätt.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.