2016-04-29 06:00

2016-04-29 06:00

Får inte gå med i tåget

1 MAJ:

Jag har fått inbjudan att delta både i Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förstamajtåg, men eftersom ingen av dem godtar att vänskapsföreningen Sverige–Kuba deltar avböjer jag.

Jag har tidigare deltagit i Socialdemokraternas förstamajtåg i 20 år utan att jag förstått att partiet är motståndare till demokratisk socialism.

U L

Jag har fått inbjudan att delta både i Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förstamajtåg, men eftersom ingen av dem godtar att vänskapsföreningen Sverige–Kuba deltar avböjer jag.

Jag har tidigare deltagit i Socialdemokraternas förstamajtåg i 20 år utan att jag förstått att partiet är motståndare till demokratisk socialism.

U L

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.