2016-04-27 06:00

2016-04-27 06:00

Problem för politiker

TRANSPORTER:

Dä verker å vare skit med politikera i Värmland! De kanske inte får åke me bussera såm de själve köpt in.För dä ä klart, har de bestämt att bussera inte får frakte skit, da gör de ju rätt såm inte åker me själve!

Bosse Karlsson

Värmlänning i Närke

Dä verker å vare skit med politikera i Värmland! De kanske inte får åke me bussera såm de själve köpt in.För dä ä klart, har de bestämt att bussera inte får frakte skit, da gör de ju rätt såm inte åker me själve!

Bosse Karlsson

Värmlänning i Närke

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.