2016-04-26 06:00

2016-04-26 06:00

Som forna tiders hus- rivningar

NEDMONTERING:

Länsmuseets utställning om Värmlands historia – Jag, Herulen – är mycket uppskattad också långt utanför Värmlands gränser.

Beslutet av montera ner utställningen kan liknas vid 1960- och 70-talens rivningsiver av historiska byggnader i Karlstad.

Carl Håkansson

Karlstad

Länsmuseets utställning om Värmlands historia – Jag, Herulen – är mycket uppskattad också långt utanför Värmlands gränser.

Beslutet av montera ner utställningen kan liknas vid 1960- och 70-talens rivningsiver av historiska byggnader i Karlstad.

Carl Håkansson

Karlstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.