2016-04-26 06:00

2016-04-26 06:00

Knallar drivs till utanförskap

ELSÄKERHET:

Skatteverket krävde fram till januari 2014 att kassaregister endast fick användas i den miljö som angavs i tillverkardeklarationen. Inte i någon tillverkardeklaration angavs det att kassaregistret fick användas i utomhusmiljö.

När knallarna tvingades använda kassaregister uppstod problem att uppfylla Skatteverkets krav. För att driva knallarna till utanförskap när det gäller garantier, försäkringar och möjlighet att uppfylla annan lagstiftning inom elsäkerhet och arbetsmiljö tog Skatteverket bort kravet och yrkade i stället på att knallarna själva ska hållas ansvariga om en elolycka inträffar. Vid en nyligen utfärdad dom i Växjö utdömdes ett vite på 250 000 kronor för sådan förseelse.

Den knalle som vägrar att använda sådana kassaregister vid sin marknadsförsäljning utomhus, tvingas betala 12 500 eller 25 000 kronor.

Stig Wiklund

Skatteverket krävde fram till januari 2014 att kassaregister endast fick användas i den miljö som angavs i tillverkardeklarationen. Inte i någon tillverkardeklaration angavs det att kassaregistret fick användas i utomhusmiljö.

När knallarna tvingades använda kassaregister uppstod problem att uppfylla Skatteverkets krav. För att driva knallarna till utanförskap när det gäller garantier, försäkringar och möjlighet att uppfylla annan lagstiftning inom elsäkerhet och arbetsmiljö tog Skatteverket bort kravet och yrkade i stället på att knallarna själva ska hållas ansvariga om en elolycka inträffar. Vid en nyligen utfärdad dom i Växjö utdömdes ett vite på 250 000 kronor för sådan förseelse.

Den knalle som vägrar att använda sådana kassaregister vid sin marknadsförsäljning utomhus, tvingas betala 12 500 eller 25 000 kronor.

Stig Wiklund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.