2016-04-25 06:00

2016-04-25 06:00

Ny handelsplats förändrar centrum

TORSBY:

Nu har kommunarkitekten här i Torsby börjat planera för handel utefter väg 45 där Dollar Store ska bli första butik på plats.

Man kan hoppas på att Systembolaget hänger med, så blir centrumkärnan det pensionärsboende som arkitekten önskar. Kanske har han insett att kunderna sviker handeln efter det att kommunen har byggt sönder Torsby centrum.

Vakna, alla handelsmän, innan det är för sent – för det blir nog inte lättare när Dollar Store kommer igång.

Torsbybo

Nu har kommunarkitekten här i Torsby börjat planera för handel utefter väg 45 där Dollar Store ska bli första butik på plats.

Man kan hoppas på att Systembolaget hänger med, så blir centrumkärnan det pensionärsboende som arkitekten önskar. Kanske har han insett att kunderna sviker handeln efter det att kommunen har byggt sönder Torsby centrum.

Vakna, alla handelsmän, innan det är för sent – för det blir nog inte lättare när Dollar Store kommer igång.

Torsbybo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.