2016-04-25 06:00

2016-04-25 06:00

Högmod kan ge en krasch...

FLYG

Per-Samuel Nisser (M) påstår i NWT 22/4 att det är kommunens uppgift att bidra med pengar för att hålla igång flygtrafiken: ”Flyg är också kollektivtrafik.”

Tycker Nisser att kommunens ansvarsområde även inkluderar internationellt luftrum och sträcker sig till Frankfurt? Högmod får ibland kraschlandning till följd!

Daidalos

Per-Samuel Nisser (M) påstår i NWT 22/4 att det är kommunens uppgift att bidra med pengar för att hålla igång flygtrafiken: ”Flyg är också kollektivtrafik.”

Tycker Nisser att kommunens ansvarsområde även inkluderar internationellt luftrum och sträcker sig till Frankfurt? Högmod får ibland kraschlandning till följd!

Daidalos