2016-04-25 06:00

2016-04-25 06:00

Högmod kan ge en krasch...

FLYG

Per-Samuel Nisser (M) påstår i NWT 22/4 att det är kommunens uppgift att bidra med pengar för att hålla igång flygtrafiken: ”Flyg är också kollektivtrafik.”

Tycker Nisser att kommunens ansvarsområde även inkluderar internationellt luftrum och sträcker sig till Frankfurt? Högmod får ibland kraschlandning till följd!

Daidalos

Per-Samuel Nisser (M) påstår i NWT 22/4 att det är kommunens uppgift att bidra med pengar för att hålla igång flygtrafiken: ”Flyg är också kollektivtrafik.”

Tycker Nisser att kommunens ansvarsområde även inkluderar internationellt luftrum och sträcker sig till Frankfurt? Högmod får ibland kraschlandning till följd!

Daidalos

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.