2016-04-23 06:00

2016-04-23 06:00

Nästan omöjligt att få politikerna att svara ja eller nej på enkla frågor

POLITIKER: Som att pressa blod ur en gråsten...

Varför kan inte journalister i radio och tv avsluta sina frågor med ”Svara bara ja eller nej”, när de ställer konkreta frågor till våra politiker? Börjar då politikern att svamla om allt annat kring frågan, avbryt då och upprepa frågan.

Det är mycket få politiker i dag som har förmågan och kanske modet att ge ett rakt svar. Ett mycket bra exempel var när Gustav Fridolin (MP) fick en konkret fråga om en representant för högre skiktet i partiet kan vägra att ta en kvinna i hand. Vid tre tillfällen fick han i princip samma fråga. Varje gång svarade han med en ström av ord om MP-politik i allmänhet. Men att få ja- eller nej-svar var tydligen lika svårt som att pressa blod ur en gråsten.

Det hela får ibland ett löjets skimmer över sig och man undrar om det ingår i en blivande politikers grundutbildning att aldrig ge ett direkt svar på en fråga.

BLO

Varför kan inte journalister i radio och tv avsluta sina frågor med ”Svara bara ja eller nej”, när de ställer konkreta frågor till våra politiker? Börjar då politikern att svamla om allt annat kring frågan, avbryt då och upprepa frågan.

Det är mycket få politiker i dag som har förmågan och kanske modet att ge ett rakt svar. Ett mycket bra exempel var när Gustav Fridolin (MP) fick en konkret fråga om en representant för högre skiktet i partiet kan vägra att ta en kvinna i hand. Vid tre tillfällen fick han i princip samma fråga. Varje gång svarade han med en ström av ord om MP-politik i allmänhet. Men att få ja- eller nej-svar var tydligen lika svårt som att pressa blod ur en gråsten.

Det hela får ibland ett löjets skimmer över sig och man undrar om det ingår i en blivande politikers grundutbildning att aldrig ge ett direkt svar på en fråga.

BLO

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.