2016-04-22 06:00

2016-04-22 06:00

Satsa mer på miljötänk och långsiktig hållbarhet

VÄRMLAND: Gör en omstart av Trafikverket

Ett flertal insändarskribenter framför klagomål om störningar från väg och järnväg, och oförmågan att skydda vid nya projekt. I den här delen av landet har Trafikverket svårt att åtgärda en endaste meter med kvalitet. I Stockholm däremot räknar man hem skyddsåtgärder till och med mot skogspartier och grönområden.

Hur svårt kan de vara att få ut bästa möjliga kvalitet när man sätter in åtgärden så nära källan som möjligt? Gör en omstart av Trafikverket mot långsiktighet, miljömedvetenhet och hållbarhet – även utanför Stockholm! Lägger man 100 miljarder kronor i Stockholm, så borde man lägga 10 miljarder i Karlstad, befolkningsmässigt sett.

Sten

Ett flertal insändarskribenter framför klagomål om störningar från väg och järnväg, och oförmågan att skydda vid nya projekt. I den här delen av landet har Trafikverket svårt att åtgärda en endaste meter med kvalitet. I Stockholm däremot räknar man hem skyddsåtgärder till och med mot skogspartier och grönområden.

Hur svårt kan de vara att få ut bästa möjliga kvalitet när man sätter in åtgärden så nära källan som möjligt? Gör en omstart av Trafikverket mot långsiktighet, miljömedvetenhet och hållbarhet – även utanför Stockholm! Lägger man 100 miljarder kronor i Stockholm, så borde man lägga 10 miljarder i Karlstad, befolkningsmässigt sett.

Sten

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.