2016-04-20 06:00

2016-04-20 06:00

Solidaritet modell (S)

DEKLARATIONSDAGSRobbing Hood

Jag har just gjort klart våra deklarationer för 2015, och då gjorde jag först ett fel som illustrerar skillnaden i beskattning för arbetstagare och pensionärer. Jag råkade mata in pensionen för min hustru i ruta 1 för lön, i stället för i ruta 3 för pension.

Detta gjorde en skillnad på cirka 25 000 kronor i skatt, när jag ändrade till ”rätt” ruta!

Inkomsten är cirka 210 000 kronor vilket innebär att hon betalar 12 procent mer i skatt än en löntagare med samma lön...

Nu måste Socialdemokraterna ta bort ordet solidaritet ur sitt partiprogram!

Jag har just gjort klart våra deklarationer för 2015, och då gjorde jag först ett fel som illustrerar skillnaden i beskattning för arbetstagare och pensionärer. Jag råkade mata in pensionen för min hustru i ruta 1 för lön, i stället för i ruta 3 för pension.

Detta gjorde en skillnad på cirka 25 000 kronor i skatt, när jag ändrade till ”rätt” ruta!

Inkomsten är cirka 210 000 kronor vilket innebär att hon betalar 12 procent mer i skatt än en löntagare med samma lön...

Nu måste Socialdemokraterna ta bort ordet solidaritet ur sitt partiprogram!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.