2016-04-18 06:00

2016-04-18 06:00

Rötägg får härja fritt...

SUNNE:

I 15 år har polisen och socialtjänsten låtit rötägg härja fritt här i Sunne, med påföljd att jag har fått min sömn under hundratals nätter förstörd vilket i sin tur har lett till att jag har ådragit mig både högt blodtryck, njurproblem.

S O

I 15 år har polisen och socialtjänsten låtit rötägg härja fritt här i Sunne, med påföljd att jag har fått min sömn under hundratals nätter förstörd vilket i sin tur har lett till att jag har ådragit mig både högt blodtryck, njurproblem.

S O