2016-04-13 06:00

2016-04-13 06:00

Öppna Östra station igen

KARLSTADS Ö

Öppna upp den gamla stationen, som hållplats igen, nu när järnvägen skall byggas ut och ”renoveras” i Karlstad. Vore bra med en hållplats här, för boende i Herrhagen, och Haga .Förr fanns ju en station här, som möjliggjorde för boende i närområdet att utnyttja järnvägen utan att först transportera sig till centralen. Titta på Örebro, som har Örebro C och en livaktig hållplats Örebro Södra. Det vore en service i tiden, som främjar kollektivresandet.

Per F

Öppna upp den gamla stationen, som hållplats igen, nu när järnvägen skall byggas ut och ”renoveras” i Karlstad. Vore bra med en hållplats här, för boende i Herrhagen, och Haga .Förr fanns ju en station här, som möjliggjorde för boende i närområdet att utnyttja järnvägen utan att först transportera sig till centralen. Titta på Örebro, som har Örebro C och en livaktig hållplats Örebro Södra. Det vore en service i tiden, som främjar kollektivresandet.

Per F

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.