2016-04-13 06:00

2016-04-13 06:00

Lägg alla kort på bordet!

KARLSTAD AIRPORT

Landmark måste ju ha en hållhake på hela kommunstyrelsen eftersom man måste köpa ut honom för 860 000 plus sociala avgifter på 35 procent lika med 1,2 miljoner kronor.

När dessa pengar är spenderade, och det kommer att gå fort, så kan han komma igen med nya krav. Vad alla sunda människor kan räkna ut är ju att kommunledningen backat upp honom för prestigen att få Frankfurtlinjen. Nu när det blåser snålt är det bättre att betala än att berätta sanningen. Att Landmark sedan är en slarver kan vi inte ta ifrån honom men det är säkert flera som har fått kalla fötter.

Cyklisten

När dessa pengar är spenderade, och det kommer att gå fort, så kan han komma igen med nya krav. Vad alla sunda människor kan räkna ut är ju att kommunledningen backat upp honom för prestigen att få Frankfurtlinjen. Nu när det blåser snålt är det bättre att betala än att berätta sanningen. Att Landmark sedan är en slarver kan vi inte ta ifrån honom men det är säkert flera som har fått kalla fötter.

Cyklisten

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.