2016-04-13 06:00

2016-04-13 06:00

Gränslöst drev

TÄNK EFTER

När drevet går finns det inga gränser. Då är det okej att följa den stora massan utan att reflektera över vad som är rätt eller fel. Det är mer bekvämt att hänga på än att ta ställning till vad man själv egentligen tycker. Men när det gäller att skydda eller rädda någon eller något är det ofta ganska tyst. Det fordras ju mer mod då. Jag har funderat mycket på detta fenomen. Det handlar kanske om att vara populär, att inte avvika för att inte bli utsatt själv. Har själv varit utsatt för ”drevet” och stått väldigt ensam.

Från en som vet hur det känns

När drevet går finns det inga gränser. Då är det okej att följa den stora massan utan att reflektera över vad som är rätt eller fel. Det är mer bekvämt att hänga på än att ta ställning till vad man själv egentligen tycker. Men när det gäller att skydda eller rädda någon eller något är det ofta ganska tyst. Det fordras ju mer mod då. Jag har funderat mycket på detta fenomen. Det handlar kanske om att vara populär, att inte avvika för att inte bli utsatt själv. Har själv varit utsatt för ”drevet” och stått väldigt ensam.

Från en som vet hur det känns

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.