2016-04-13 06:00

2016-04-13 06:00

God vård i hela Värmlands län

SJUKVÅRD HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSCHEF

Svar till: Erik Torstensson, 29/3. Nej, landstinget vill inte koncentrera all sjukhusvård till Karlstad. Syftet med de förändringar som görs inom Landstinget i Värmland är att du som patient ska få vård med högre kvalitet. Det innebär bland annat att vi fortsatt ska ha tre sjukhus i länet, med akut omhändertagande dygnet runt. I arbetet med att forma framtidens hälso- och sjukvård kretsar mycket också kring ökad tillgänglighet över hela länet, bland annat med hjälp av olika typer av mobila enheter.

Tobias Kjellberg

Svar till: Erik Torstensson, 29/3. Nej, landstinget vill inte koncentrera all sjukhusvård till Karlstad. Syftet med de förändringar som görs inom Landstinget i Värmland är att du som patient ska få vård med högre kvalitet. Det innebär bland annat att vi fortsatt ska ha tre sjukhus i länet, med akut omhändertagande dygnet runt. I arbetet med att forma framtidens hälso- och sjukvård kretsar mycket också kring ökad tillgänglighet över hela länet, bland annat med hjälp av olika typer av mobila enheter.

Tobias Kjellberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.