2016-04-13 06:00

2016-04-13 06:00

God vård i hela Värmlands län

SJUKVÅRD HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSCHEF

Svar till: Erik Torstensson, 29/3. Nej, landstinget vill inte koncentrera all sjukhusvård till Karlstad. Syftet med de förändringar som görs inom Landstinget i Värmland är att du som patient ska få vård med högre kvalitet. Det innebär bland annat att vi fortsatt ska ha tre sjukhus i länet, med akut omhändertagande dygnet runt. I arbetet med att forma framtidens hälso- och sjukvård kretsar mycket också kring ökad tillgänglighet över hela länet, bland annat med hjälp av olika typer av mobila enheter.

Tobias Kjellberg

Svar till: Erik Torstensson, 29/3. Nej, landstinget vill inte koncentrera all sjukhusvård till Karlstad. Syftet med de förändringar som görs inom Landstinget i Värmland är att du som patient ska få vård med högre kvalitet. Det innebär bland annat att vi fortsatt ska ha tre sjukhus i länet, med akut omhändertagande dygnet runt. I arbetet med att forma framtidens hälso- och sjukvård kretsar mycket också kring ökad tillgänglighet över hela länet, bland annat med hjälp av olika typer av mobila enheter.

Tobias Kjellberg