2016-04-12 06:00

2016-04-12 06:00

Så sparar kommmunen en miljon

LANDMARK

Peter landmark har ju tillerkänts ett avgångsvederlag på cirka en miljon kronor på tjänsten inom kommunen som han aldrig började på. Eftersom han gått ”under jorden” och inte svarar på några frågor varken på telefon eller mejl så är det väl ingen som behöver tala om för honom att han har en miljon att hämta. Eller?

Janne

Peter landmark har ju tillerkänts ett avgångsvederlag på cirka en miljon kronor på tjänsten inom kommunen som han aldrig började på. Eftersom han gått ”under jorden” och inte svarar på några frågor varken på telefon eller mejl så är det väl ingen som behöver tala om för honom att han har en miljon att hämta. Eller?

Janne

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.