2016-04-12 13:49

2016-04-12 13:49

Det är bara en rökridå

MEDBORGARFÖRSLAG

Idag läser vi i NWT att man ska ändra på rutinerna kring medborgarförslag. Men det kommer inte att ge några fler förslag. För anledningen till att så få skriver medborgarförslag är att man upptäckt att det inte är någon ide att komma med skriva några därför att kommunens förvaltningar, som i bästa fall yttrar sig om förslagen, alltid har det sista ordet. Och de tillstyrker i allmänhet inget som kostar dem något eller avviker från deras bestämda rutiner. Medborgarförslag är bara en rökridå av välvilja för att vi ska tro att politiker och tjänstemän bryr sig om vad vi vill ha. En vacker gest så att säga som ser demokratisk ut. Gesten är lika klumpig som den så kallade dekalkampanjen var tokig.

Hans-Tommy Berg

Idag läser vi i NWT att man ska ändra på rutinerna kring medborgarförslag. Men det kommer inte att ge några fler förslag. För anledningen till att så få skriver medborgarförslag är att man upptäckt att det inte är någon ide att komma med skriva några därför att kommunens förvaltningar, som i bästa fall yttrar sig om förslagen, alltid har det sista ordet. Och de tillstyrker i allmänhet inget som kostar dem något eller avviker från deras bestämda rutiner. Medborgarförslag är bara en rökridå av välvilja för att vi ska tro att politiker och tjänstemän bryr sig om vad vi vill ha. En vacker gest så att säga som ser demokratisk ut. Gesten är lika klumpig som den så kallade dekalkampanjen var tokig.

Hans-Tommy Berg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.