2016-04-06 17:55

2016-04-06 17:55

Det fria ordet är i fara

SVERIGE:

I en ledare i Svenska Dagbladet den 1/4 kunde man läsa att chefredaktören för Gefle Dagblad, Anna Gullberg, hade blivit dödshotad efter tidningens granskning av moskén i Gävle. Dödshotet kommer från en nära släkting till moskéns imam Abo Rada.

Granskningen tillkom efter en pågående jihadistisk radikalisering i moskén där det bland annat förekom propaganda för terrororganisationen Islamiska staten, IS. Där har också framkommit budskap att avskaffa demokrati samt omänskliga och kriminella uttalanden om att homosexuella borde avrättas.

Gefle dagblad grävde också fram uppgifter att den salafistiska stiftelsen i Qatar har varit medfinansiär till byggandet av moskén i Gävle. Samma stiftelse hade också finansierat al-Qaida i Irak.

Detta är givetvis allvarliga saker eftersom finansieringen av moskéer i Sverige även någon gång tidigare har finansierats av utifrån ljusskygga krafter. Hur många moskéer i Sverige finansieras på liknande sätt?

Rättssamhället måste ställa upp för chefredaktör Anna Gullberg på Gefle dagblad. Det vore även på sin plats att alla andra tidningar i Sverige ger henne sitt moraliska stöd genom att göra ett upprop med namnunderskrifter där man också värnar om vårt lands fria ord. Givetvis ska inte jihadismen få igenom sin agenda: ett hot mot Anna Gullberg är ett hot mot oss andra.

Göte Andersson

I en ledare i Svenska Dagbladet den 1/4 kunde man läsa att chefredaktören för Gefle Dagblad, Anna Gullberg, hade blivit dödshotad efter tidningens granskning av moskén i Gävle. Dödshotet kommer från en nära släkting till moskéns imam Abo Rada.

Granskningen tillkom efter en pågående jihadistisk radikalisering i moskén där det bland annat förekom propaganda för terrororganisationen Islamiska staten, IS. Där har också framkommit budskap att avskaffa demokrati samt omänskliga och kriminella uttalanden om att homosexuella borde avrättas.

Gefle dagblad grävde också fram uppgifter att den salafistiska stiftelsen i Qatar har varit medfinansiär till byggandet av moskén i Gävle. Samma stiftelse hade också finansierat al-Qaida i Irak.

Detta är givetvis allvarliga saker eftersom finansieringen av moskéer i Sverige även någon gång tidigare har finansierats av utifrån ljusskygga krafter. Hur många moskéer i Sverige finansieras på liknande sätt?

Rättssamhället måste ställa upp för chefredaktör Anna Gullberg på Gefle dagblad. Det vore även på sin plats att alla andra tidningar i Sverige ger henne sitt moraliska stöd genom att göra ett upprop med namnunderskrifter där man också värnar om vårt lands fria ord. Givetvis ska inte jihadismen få igenom sin agenda: ett hot mot Anna Gullberg är ett hot mot oss andra.

Göte Andersson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.