2016-04-05 06:00

2016-04-05 06:00

Fel att främja tiggeri

KARLSTAD: Det finns många sätt att hjälpa fattiga romer

När Karlstads kommun nu stänger kåkstaden på Solareturens före detta område känner tiggarna ”uppgivenhet, förtvivlan, irritation och frustration”. Jag, och många Karlstadsbor med mig, har i flera år dagligen känt på samma sätt när vi sett dessa individer sitta och tigga utanför diverse entréer i stan.

Det råder ingen tvekan om att kommunen ville väl med den så kallade försöksverksamheten – även om ingen, mer än möjligtvis kommunledningen själv, trodde på att försöken skulle avbrytas i december vilket påstods från början. Felet var att kommunen inte borde ha vidtagit åtgärder som främjar tiggeri; man bör framgent inte vidta några andra åtgärder än sådana som leder till att tiggeriet minskar eller helt upphör.

Nu återstår frågan om kommunen har haft mandat att använda våra skattemedel till att subventionera en kåkstad för medborgare från andra länder – och/eller om den kommunala lagstiftningen medger detta. Att känna empati med tiggarna är förståeligt, men det måste råda en absolut nolltolerans i fall som detta. Var går annars gränsen? För hur många länders fattiga ska Karlstad med flera kommuner agera vikarierande socialförvaltning, innan egen välfärd äventyras?

Notera att utöver EU-medel avsedda för romerna i Rumänien och Bulgarien, står det var och en fritt att sätta in bidrag till de organisationer som verkar i dessa länder.

Gärna mångkulturellt men inte tiggeri

När Karlstads kommun nu stänger kåkstaden på Solareturens före detta område känner tiggarna ”uppgivenhet, förtvivlan, irritation och frustration”. Jag, och många Karlstadsbor med mig, har i flera år dagligen känt på samma sätt när vi sett dessa individer sitta och tigga utanför diverse entréer i stan.

Det råder ingen tvekan om att kommunen ville väl med den så kallade försöksverksamheten – även om ingen, mer än möjligtvis kommunledningen själv, trodde på att försöken skulle avbrytas i december vilket påstods från början. Felet var att kommunen inte borde ha vidtagit åtgärder som främjar tiggeri; man bör framgent inte vidta några andra åtgärder än sådana som leder till att tiggeriet minskar eller helt upphör.

Nu återstår frågan om kommunen har haft mandat att använda våra skattemedel till att subventionera en kåkstad för medborgare från andra länder – och/eller om den kommunala lagstiftningen medger detta. Att känna empati med tiggarna är förståeligt, men det måste råda en absolut nolltolerans i fall som detta. Var går annars gränsen? För hur många länders fattiga ska Karlstad med flera kommuner agera vikarierande socialförvaltning, innan egen välfärd äventyras?

Notera att utöver EU-medel avsedda för romerna i Rumänien och Bulgarien, står det var och en fritt att sätta in bidrag till de organisationer som verkar i dessa länder.

Gärna mångkulturellt men inte tiggeri

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.