2016-04-01 06:00

2016-04-01 06:00

Stoppa kommunens planer!

ARVIKA: Fem skolor är nedläggningshotade

Vad vore vår bygd utan Vikeneskolan i hjärtat av Brunskog, Sulviksskolan vid Glafsfjordens nordligaste vik, Järvenskolans högstadium nära Gunnarskogs kyrka och centrum, Kyrkebyskolans högstadium nära Arvikas gamla kyrka och Centralskolan i Arvikas centrum?

Allt detta vill några av våra politiker beröva oss!

Vi måste stoppa denna ödeläggelse och vi måste handla snabbt därför att precis som vid nedläggningen av Tväruds skola försöker de dominerande politikerna att pressa fram ett beslut så snabbt att vi andra inte får någon möjlighet att hindra beslutet.

I stället för att behålla Vikeneskolan vill man köra barnen med buss till Edaneskolan, och i stället för att behålla Sulviksskolan vill man köra barnen till skolan i Jössefors.

De ovan nämnda politikerna vill vidare samla alla högstadieelever i en enda jättestor högstadieskola i kvarteret Hjorten, norr om Centralskolan. I stället borde detta kvarter användas till utomhussport och idrott för elever från Solbergaskolan och Centralskolan.

Erik Torstensson

Arvika, fd lärare

Vad vore vår bygd utan Vikeneskolan i hjärtat av Brunskog, Sulviksskolan vid Glafsfjordens nordligaste vik, Järvenskolans högstadium nära Gunnarskogs kyrka och centrum, Kyrkebyskolans högstadium nära Arvikas gamla kyrka och Centralskolan i Arvikas centrum?

Allt detta vill några av våra politiker beröva oss!

Vi måste stoppa denna ödeläggelse och vi måste handla snabbt därför att precis som vid nedläggningen av Tväruds skola försöker de dominerande politikerna att pressa fram ett beslut så snabbt att vi andra inte får någon möjlighet att hindra beslutet.

I stället för att behålla Vikeneskolan vill man köra barnen med buss till Edaneskolan, och i stället för att behålla Sulviksskolan vill man köra barnen till skolan i Jössefors.

De ovan nämnda politikerna vill vidare samla alla högstadieelever i en enda jättestor högstadieskola i kvarteret Hjorten, norr om Centralskolan. I stället borde detta kvarter användas till utomhussport och idrott för elever från Solbergaskolan och Centralskolan.

Erik Torstensson

Arvika, fd lärare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.