2016-03-31 06:00

2016-03-31 06:00

Tidsresa tillbaka till 2016

VIKENE:

Rödlistad: skolbarn i Vikenehabitatet, Arvika kommun, akut hotad.

Status: population liten, fortgående minskning samt få individer.

Orsak: avsaknad av landsbygdspolitik, kortsiktiga lösningar som underminerar levnadsförutsättningarna.

Åtgärd: tidsresa tillbaka till år 2016, verkställa vårdande landsbygdspolitik.

Boende i Vikenehabitatet, än så länge

Rödlistad: skolbarn i Vikenehabitatet, Arvika kommun, akut hotad.

Status: population liten, fortgående minskning samt få individer.

Orsak: avsaknad av landsbygdspolitik, kortsiktiga lösningar som underminerar levnadsförutsättningarna.

Åtgärd: tidsresa tillbaka till år 2016, verkställa vårdande landsbygdspolitik.

Boende i Vikenehabitatet, än så länge

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.