2016-03-31 06:00

2016-03-31 06:00

Högläsningsstund om styrelseansvar

POLITIKERTIPS:

Karlstads kommunpolitiker borde läsa sjätte kapitlet i Kommunallagen. Det handlar om bolag och styrelseansvar. Eftersom det verkar finnas flera i kommunstyrelsen som har svårigheter att förstå det som står där, föreslår jag att en gemensam högläsningsstund. Tänk vad det skulle underlätta, både för er själva och oss medborgare!

Fredrik Wigforss

Delägare i Karlstads kommun

Karlstads kommunpolitiker borde läsa sjätte kapitlet i Kommunallagen. Det handlar om bolag och styrelseansvar. Eftersom det verkar finnas flera i kommunstyrelsen som har svårigheter att förstå det som står där, föreslår jag att en gemensam högläsningsstund. Tänk vad det skulle underlätta, både för er själva och oss medborgare!

Fredrik Wigforss

Delägare i Karlstads kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.