2016-03-23 06:00

2016-03-23 06:00

Skyll inte allt på Postnord

STELBENTHET:

l Sverige har brevvolymerna sjunkit med cirka 40 procent sedan 2000, till följd av den stelbenta postlagstiftningen. Det är den som gör det omöjligt för Postnord att snabbt ställa om sin produktion.

Frågan är om Posten i längden kan behålla sin nuvarande utdelningspolicy med helgfria dagar måndag–fredag. Varje företag, oavsett om det är Postnord eller något annat, måste snabbt kunna ställa om och anpassa sig till verkligheten.

En stelbent postlagstiftning ska inte kunna stoppa detta!

Leif Wångstedt

Tekniker

l Sverige har brevvolymerna sjunkit med cirka 40 procent sedan 2000, till följd av den stelbenta postlagstiftningen. Det är den som gör det omöjligt för Postnord att snabbt ställa om sin produktion.

Frågan är om Posten i längden kan behålla sin nuvarande utdelningspolicy med helgfria dagar måndag–fredag. Varje företag, oavsett om det är Postnord eller något annat, måste snabbt kunna ställa om och anpassa sig till verkligheten.

En stelbent postlagstiftning ska inte kunna stoppa detta!

Leif Wångstedt

Tekniker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.