2016-03-22 06:00

2016-03-22 06:00

Trovärdigheten fullständigt underkänd

KONTROLLSYSTEM:

Nu meddelar kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser att ”koncernen”, alltså Karlstads kommun, har ett kontrollsystem som omfattar de cirka 7 000 anställda.

De förtroendevalda i kommunen och kommunala bolag är inte anställda och omfattas tydligen inte av detta kontrollsystem. I vart fall är de inte kompetenta nog att utföra någon kontroll eftersom de attesterar och godkänner underlag som sker med tillämpning av uppgivna kontrollsystem. Dessutom deltar de själva i champagnegalloppen och uppger att detta är helt i sin ordning. Detta förfarande är ägnat att fullständigt underkänna trovärdigheten.

Margareta

Nu meddelar kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser att ”koncernen”, alltså Karlstads kommun, har ett kontrollsystem som omfattar de cirka 7 000 anställda.

De förtroendevalda i kommunen och kommunala bolag är inte anställda och omfattas tydligen inte av detta kontrollsystem. I vart fall är de inte kompetenta nog att utföra någon kontroll eftersom de attesterar och godkänner underlag som sker med tillämpning av uppgivna kontrollsystem. Dessutom deltar de själva i champagnegalloppen och uppger att detta är helt i sin ordning. Detta förfarande är ägnat att fullständigt underkänna trovärdigheten.

Margareta

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.