2016-03-22 06:00

2016-03-22 06:00

Skäms över kommunens oduglighet

KARLSTAD AIRPORT

Det är dags för polis och åklagare att ge sig in i utredningen om Karlstad Airport. Ju tidigare rättsvårdande myndigheter kopplas desto mindre möjlighet för de inblandade att mörka. Styrelsen Skall inte beviljas ansvarsfrihet. Bolagets revisor behöver förklara sin försumlighet. Och Sune Ekbåge: det finns redan en revisor, så du kan sluta leta. Ta ditt ansvar i stället.

Att åter utse Henrik Lindblom till ordförande är uteslutet, han är förbrukad efter sin försumlighet och borde vara upptagen i framtiden av en kommande polisutredning.

Man skäms över vår odugliga kommun!

Karlstadsbo

Det är dags för polis och åklagare att ge sig in i utredningen om Karlstad Airport. Ju tidigare rättsvårdande myndigheter kopplas desto mindre möjlighet för de inblandade att mörka. Styrelsen Skall inte beviljas ansvarsfrihet. Bolagets revisor behöver förklara sin försumlighet. Och Sune Ekbåge: det finns redan en revisor, så du kan sluta leta. Ta ditt ansvar i stället.

Att åter utse Henrik Lindblom till ordförande är uteslutet, han är förbrukad efter sin försumlighet och borde vara upptagen i framtiden av en kommande polisutredning.

Man skäms över vår odugliga kommun!

Karlstadsbo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.