2016-03-22 06:00

2016-03-22 06:00

Karpdöden är under utredning

MARIEBERGSSKOGEN:

Svar till Anette Sand Larsson (NWT 17/3):

Det är Mariebergsskogen AB som ansvarar för fågeldammen. Där finns inplanterade karpar och vilda fåglar till mångas glädje. Det står tyvärr klart att något har hänt med karparna vilket vi är mycket ledsna över. Vi har kontakt med Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för att utreda vad som har hänt och ber att få återkomma när vi vet mer.

Fågeldammen är ett område som vi vet är omtyckt och ett projekt är igång att förbättra miljön i området. Vi kommer i utvecklingsarbetet att fokusera på vattnet, staket, sittplatser och planteringar. Senast dammen genomgick ett mer omfattande underhåll var 1953.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss på telefon 054-540 27 50.

Anna Lööf Falkman

Vd Mariebergsskogen AB

Svar till Anette Sand Larsson (NWT 17/3):

Det är Mariebergsskogen AB som ansvarar för fågeldammen. Där finns inplanterade karpar och vilda fåglar till mångas glädje. Det står tyvärr klart att något har hänt med karparna vilket vi är mycket ledsna över. Vi har kontakt med Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för att utreda vad som har hänt och ber att få återkomma när vi vet mer.

Fågeldammen är ett område som vi vet är omtyckt och ett projekt är igång att förbättra miljön i området. Vi kommer i utvecklingsarbetet att fokusera på vattnet, staket, sittplatser och planteringar. Senast dammen genomgick ett mer omfattande underhåll var 1953.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss på telefon 054-540 27 50.

Anna Lööf Falkman

Vd Mariebergsskogen AB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.