2016-03-18 11:17

2016-03-18 11:17

Så här kan det också se ut i Sverige i dag

SOCIAL VÄLFÄRD: För få platser

Omsorg

Varför finns det inte tillräckligt med platser på äldreboenden? Just i dagarna har fallet med en bekant. Hon är 83 år, blind och sedan drygt ett år drabbad av cancer. Smärtorna har förvärrats senaste månaderna . Hon är nu också så förvirrad, att hon tar alla smärtstillande tabletterna på en gång. På natten går hon sedan runt och letar efter dessa tabletter. Eftersom hon numera inte ens hittar från sovrummet till köket och inte kommer ihåg larmklockan, är hennes situation ohållbar.

In i det sista ville hon bo i sin lägenhet, men nu vill hon inget hellre än få plats på vårdboende. Men – det finns ingen plats. Den ansvariga sjuksköterskan gör allt hon kan för att hjälpa henne. Hemtjänsten kommer nu varannan timme under dagen och två gånger på natten. I går natt hade hon ramlat ur sängen och hade lyckats larma, men hemtjänsten lät vänta på sig. Eventuellt kom de enligt uppgjort schema.

Varför finns det inte tillräckligt med platser på vårdboenden? Vem bär ansvaret´?

Den här situationen är inte värdig ett rikt land.

Margit Sätherberg & Britta Götbrink

Varför finns det inte tillräckligt med platser på äldreboenden? Just i dagarna har fallet med en bekant. Hon är 83 år, blind och sedan drygt ett år drabbad av cancer. Smärtorna har förvärrats senaste månaderna . Hon är nu också så förvirrad, att hon tar alla smärtstillande tabletterna på en gång. På natten går hon sedan runt och letar efter dessa tabletter. Eftersom hon numera inte ens hittar från sovrummet till köket och inte kommer ihåg larmklockan, är hennes situation ohållbar.

In i det sista ville hon bo i sin lägenhet, men nu vill hon inget hellre än få plats på vårdboende. Men – det finns ingen plats. Den ansvariga sjuksköterskan gör allt hon kan för att hjälpa henne. Hemtjänsten kommer nu varannan timme under dagen och två gånger på natten. I går natt hade hon ramlat ur sängen och hade lyckats larma, men hemtjänsten lät vänta på sig. Eventuellt kom de enligt uppgjort schema.

Varför finns det inte tillräckligt med platser på vårdboenden? Vem bär ansvaret´?

Den här situationen är inte värdig ett rikt land.

Margit Sätherberg & Britta Götbrink

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.