2016-03-17 15:10

2016-03-17 15:10

Är vinet förskingrat?

FLYGPLATSEN

”Landmark gav bort champagne i drivor” uppger NWT. Att så har skett har attesterats och därmed godkänts av Karlstad Airports styrelse. Att champagnen har överlämnats bestrids nu av vissa uppgivna mottagare. Nu är fråga om eventuell förskingring, annan trolöshet och mutbrott. Om styrelsen ännu inte avgått ska den omedelbart anmäla vad som inträffat till polis för utredning om brott har begåtts. Att själva låta utreda frågan leder annars till misstankar om mörkläggning, för att inte ta det fulla ansvaret för sin egen inkompetens.

”Landmark gav bort champagne i drivor” uppger NWT. Att så har skett har attesterats och därmed godkänts av Karlstad Airports styrelse. Att champagnen har överlämnats bestrids nu av vissa uppgivna mottagare. Nu är fråga om eventuell förskingring, annan trolöshet och mutbrott. Om styrelsen ännu inte avgått ska den omedelbart anmäla vad som inträffat till polis för utredning om brott har begåtts. Att själva låta utreda frågan leder annars till misstankar om mörkläggning, för att inte ta det fulla ansvaret för sin egen inkompetens.

  • Inis Aldi

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.