2016-03-16 09:49

2016-03-16 09:49

Storleken betyder inget

HAGFORS

Jag blev glad när jag läste att Hagfors har fått ett bra ekonomiskt resultat. Hagfors är ingen stor kommun och brottas med avfolkning . Ändå är ekonomin tydligen bra och under kontroll. Jag tycker detta visar att folkmängden inte har någon som helst betydelse. Det viktiga är att det finns en balans mellan kommunens utgifter och skatteunderlaget. Därför menar jag att Karlstads kommuns hysteriska strävan att uppnå 100.000 innevånare är helt utan betydelse. Det viktiga är naturligtvis att de som flyttar till Karlstad har jobb och betalar skatt . Det finns andra undersökningar som visar att större kommuner inte på något sätt är bättre att bo i än mindre.

Klarsynt

Jag blev glad när jag läste att Hagfors har fått ett bra ekonomiskt resultat. Hagfors är ingen stor kommun och brottas med avfolkning . Ändå är ekonomin tydligen bra och under kontroll. Jag tycker detta visar att folkmängden inte har någon som helst betydelse. Det viktiga är att det finns en balans mellan kommunens utgifter och skatteunderlaget. Därför menar jag att Karlstads kommuns hysteriska strävan att uppnå 100.000 innevånare är helt utan betydelse. Det viktiga är naturligtvis att de som flyttar till Karlstad har jobb och betalar skatt . Det finns andra undersökningar som visar att större kommuner inte på något sätt är bättre att bo i än mindre.

Klarsynt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.