2016-03-15 15:38

2016-03-15 15:38

Ställ moduler i Oleby i stället

TORSBY FÖRÄLDER OLEBYSKOLAN

Jag läste i tisdagens NWT att man ska sätta upp moduler på den redan trånga skolgården på Holmesskolan i Torsby eftersom man får ett ökat elevantal. Det är positivt att höra att barnantalet i kommunen ökar och nu är det ett bra tillfälle att skapa en bra situation för eleverna i Oleby skola genom att placera modulerna där i stället. I Oleby finns det ytor på skolgården som räcker till och barnen kan få gå årskurs 1-5 i Oleby skola och slippa flytta efter lågstadiet. Med den här lösningen skulle barnen i Oleby få gå både låg- och mellanstadiet på ”sin skola”.

Jag läste i tisdagens NWT att man ska sätta upp moduler på den redan trånga skolgården på Holmesskolan i Torsby eftersom man får ett ökat elevantal. Det är positivt att höra att barnantalet i kommunen ökar och nu är det ett bra tillfälle att skapa en bra situation för eleverna i Oleby skola genom att placera modulerna där i stället. I Oleby finns det ytor på skolgården som räcker till och barnen kan få gå årskurs 1-5 i Oleby skola och slippa flytta efter lågstadiet. Med den här lösningen skulle barnen i Oleby få gå både låg- och mellanstadiet på ”sin skola”.

  • Anna Larsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.