2016-03-15 15:39

2016-03-15 15:39

Låt polisen utreda kortet

KARLSTAD AIRPORT

Apropå Peter Landmarks kortinköp: Anses det inte som stöld att göra inköp privat med företagskort?

Har ingen reagerat förrän NWT tog tag i frågan! Det krävs nu en grundlig utredning, som väl är polisens sak att göra! Vi kan konstatera att ett slöseri utan motstycke har pågått under många år och de inblandade ska och bör ställas till svars.

Har ingen reagerat förrän NWT tog tag i frågan! Det krävs nu en grundlig utredning, som väl är polisens sak att göra! Vi kan konstatera att ett slöseri utan motstycke har pågått under många år och de inblandade ska och bör ställas till svars.

  • BEN

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.