2016-03-14 06:00

2016-03-14 06:00

Betydelsen av två små prickar

KARLSTAD:

Vid starten på den utmärkta vandringsleden ut mot Göteborgsudden finns en informationstavla. Enligt denna finns bland annat följande längs leden: vilobank, badmojlighet och strandang...

Det är ju bra med vilobanker, så att man kan göra uttag av vila lite här och var längs leden. Är det så att författaren till informationstavlan har glömt prickarna över a och o här i livet?

For ovrigt vill jag bara beromma sjalva vandringsleden. Jattefint ordnad!

URG

Vid starten på den utmärkta vandringsleden ut mot Göteborgsudden finns en informationstavla. Enligt denna finns bland annat följande längs leden: vilobank, badmojlighet och strandang...

Det är ju bra med vilobanker, så att man kan göra uttag av vila lite här och var längs leden. Är det så att författaren till informationstavlan har glömt prickarna över a och o här i livet?

For ovrigt vill jag bara beromma sjalva vandringsleden. Jattefint ordnad!

URG

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.