2016-03-14 06:00

2016-03-14 06:00

Avgå, alla som var inblandade!

KARLSTAD AIRPORT:

Av det som har skrivits och sagts angående verksamheten vid Karlstad Airport framkommer att politiker, ex-politiker och före detta fackpampar med flera i styrelsen saknar all den kompetens och erfarenhet som krävs för leda ett kommunalt bolag.

Att kommunen dessutom anställer en vd med bibehållna anställningsvillkor – trots att han själv har sagt upp sig för att han inte längre klarade av sitt arbete – visar att kommunen inte ens har elementära kunskaper i arbetsrätt.

De förtroendevalda i Karlstad Airports styrelse och i kommunen som har varit med och beslutat om Peter Landmarks anställning som vd i Karlstad Airport och som näringslivsutvecklare ska skämmas inför skattebetalare och invånare och ta sitt ansvar genom att inse sin inkompetens och därför avgå från sina uppdrag. Deras förtroende är förbrukat.

Eber Gerhard

Av det som har skrivits och sagts angående verksamheten vid Karlstad Airport framkommer att politiker, ex-politiker och före detta fackpampar med flera i styrelsen saknar all den kompetens och erfarenhet som krävs för leda ett kommunalt bolag.

Att kommunen dessutom anställer en vd med bibehållna anställningsvillkor – trots att han själv har sagt upp sig för att han inte längre klarade av sitt arbete – visar att kommunen inte ens har elementära kunskaper i arbetsrätt.

De förtroendevalda i Karlstad Airports styrelse och i kommunen som har varit med och beslutat om Peter Landmarks anställning som vd i Karlstad Airport och som näringslivsutvecklare ska skämmas inför skattebetalare och invånare och ta sitt ansvar genom att inse sin inkompetens och därför avgå från sina uppdrag. Deras förtroende är förbrukat.

Eber Gerhard

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.