2016-03-12 06:00

2016-03-12 06:00

Otryggheten breder ut sig

SVERIGE:

Politiker och kriminologer hävdar att Sverige aldrig har varit tryggare. Är det denna trygghet vi läser om i media allt oftare?

Kvinnor tafsas på vid stora folksamlingar och i badhus med mera. Bilbränder och attacker mot utryckningspersonal... Kvinnor i Östersund varnas av polisen för att gå ut ensamma, särskilt efter mörkrets inbrott. Detta är fenomen som inte har förekommit i denna magnitud tidigare.

Det är ett direkt hån mot befolkningen att påstå att brottslighet minskar när nya typer av brott ökar, och direkt farligt att inte beskriva riskerna som de ser ut. Sverige har blivit en betydligt otryggare plats att bo på bara de senaste två–tre åren.

Helios

Politiker och kriminologer hävdar att Sverige aldrig har varit tryggare. Är det denna trygghet vi läser om i media allt oftare?

Kvinnor tafsas på vid stora folksamlingar och i badhus med mera. Bilbränder och attacker mot utryckningspersonal... Kvinnor i Östersund varnas av polisen för att gå ut ensamma, särskilt efter mörkrets inbrott. Detta är fenomen som inte har förekommit i denna magnitud tidigare.

Det är ett direkt hån mot befolkningen att påstå att brottslighet minskar när nya typer av brott ökar, och direkt farligt att inte beskriva riskerna som de ser ut. Sverige har blivit en betydligt otryggare plats att bo på bara de senaste två–tre åren.

Helios

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.