2016-03-12 06:00

2016-03-12 06:00

Lägg ner landstingen

VÅRD OCH OMSORG:

Lägg ned landstingen och låt i stället staten bli huvudman för vård och omsorg, med privata utförare.

Vincent Magnusson

Lägg ned landstingen och låt i stället staten bli huvudman för vård och omsorg, med privata utförare.

Vincent Magnusson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.