2016-03-11 06:00

2016-03-11 06:00

Mer en vänsterorganisation än en kristen religiös rörelse

SVENSKA KYRKAN: Vad säger medlemmarna?

Det svenska näringslivets tankesmedja Timbro har släppt en rapport som visar vad de flesta redan har konstaterat, att Svenska kyrkan mer är en vänsterpolitisk organisation än en kristen religiös rörelse. Rapporten ”Omvägen om Gud” är skriven av bland andra Annika Borg, teologie doktor och präst i Svenska kyrkan, och är en skildring av hur sammanvävd den vänsterideologiska övertygelsen är med den religiösa, i kyrkans nuvarande ledning.

Ett ställe där detta kommer till tydligt uttryck är i tidskriften Kyrknytt från Svenska kyrkan i Karlstad och Hammarö. I senaste numret möts läsaren av identitetsvänsterns retorik: det är ”hen”, det är ”könsidentitet” och ”transperson” ,och det ”normkritik” och grävande journalistik i Ryssland – så det blir inte så mycket plats över för det kristna budskapet.

På goda grunder kan man ställa sig samma fråga som rapporten gör: Har kyrkoledningen i Karlstad-Hammarö sina medlemmar med sig när de agerar som opinionsbildare i debatten?

Passgångare

Det svenska näringslivets tankesmedja Timbro har släppt en rapport som visar vad de flesta redan har konstaterat, att Svenska kyrkan mer är en vänsterpolitisk organisation än en kristen religiös rörelse. Rapporten ”Omvägen om Gud” är skriven av bland andra Annika Borg, teologie doktor och präst i Svenska kyrkan, och är en skildring av hur sammanvävd den vänsterideologiska övertygelsen är med den religiösa, i kyrkans nuvarande ledning.

Ett ställe där detta kommer till tydligt uttryck är i tidskriften Kyrknytt från Svenska kyrkan i Karlstad och Hammarö. I senaste numret möts läsaren av identitetsvänsterns retorik: det är ”hen”, det är ”könsidentitet” och ”transperson” ,och det ”normkritik” och grävande journalistik i Ryssland – så det blir inte så mycket plats över för det kristna budskapet.

På goda grunder kan man ställa sig samma fråga som rapporten gör: Har kyrkoledningen i Karlstad-Hammarö sina medlemmar med sig när de agerar som opinionsbildare i debatten?

Passgångare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.