2016-03-11 06:00

2016-03-11 06:00

Försvarstal från "köttberget"

Värmland: Pensionärer gör viktiga insatser

Utan pensionärer och anhöriga stannar Sverige!

Aldrig skulle jag kommit på tanken att anklaga mina föräldrar eller mor- och farföräldrar att vara köttberg som låg samhället till last! De senaste tio åren har andelen sysselsatta i åldrarna 65 – 74 år och äldre fördubblats, enligt en AMF-undersökning. Krav på att pensionärer och anhöriga ska hjälpa till att täcka upp brister i samhället utan ekonomisk ersättning har ökat. Enligt en undersökning sparar samhället 177 miljarder kronor varje år genom anhöriginsatser.

Men det är också en glädje att kunna hjälpa till och att vara behövd!

Vi vårdar dom som är ännu äldre, grannar och anhöriga; vi hjälper vår granne eller släkting att komma upp ur sängen på morgonen, tvättar håret, beställer tid hos läkare och följer med.Vi passar barnbarnen när de är sjuka och inte kan vara på förskola och skola och föräldrarna inte kan vara borta från jobbet. Vi skjutsar dom till fotboll, ridning med mera. Vi är stöd och volontärer för immigranter; svenskundervisning, medspråkare, god man, läxhjälp, medmänniska. Vi vikarierar som bland annat undersköterskor, läkare, fritidspedagoger, snickare och rörmokare. Våra olika religiösa samfund och föreningar bedriver hjälpverksamhet av olika slag.

Jordbrukare, skogsbrukare, hantverkare, småföretagare går aldrig i pension. Deltidsarbetande kvinnor belastar inte pensionssystemet i lika hög grad som avsatta byrådirektörer och bankdirektörer. Alla våra politiker av alla politiska färger utgår ifrån att människor värderas i pengar, utgifter och inte bidrar med något! Var finns alla goda ideal och nya idéer?

En måndagskväll - I Värmlandsnytt log fem nya landstingschefer mot mej! Universitetet fick projektpengar för att undersöka dansens effekt på ”Russinen”. Vad kostar sådant?

Från hjärtat, mars 2016

Utan pensionärer och anhöriga stannar Sverige!

Aldrig skulle jag kommit på tanken att anklaga mina föräldrar eller mor- och farföräldrar att vara köttberg som låg samhället till last! De senaste tio åren har andelen sysselsatta i åldrarna 65 – 74 år och äldre fördubblats, enligt en AMF-undersökning. Krav på att pensionärer och anhöriga ska hjälpa till att täcka upp brister i samhället utan ekonomisk ersättning har ökat. Enligt en undersökning sparar samhället 177 miljarder kronor varje år genom anhöriginsatser.

Men det är också en glädje att kunna hjälpa till och att vara behövd!

Vi vårdar dom som är ännu äldre, grannar och anhöriga; vi hjälper vår granne eller släkting att komma upp ur sängen på morgonen, tvättar håret, beställer tid hos läkare och följer med.Vi passar barnbarnen när de är sjuka och inte kan vara på förskola och skola och föräldrarna inte kan vara borta från jobbet. Vi skjutsar dom till fotboll, ridning med mera. Vi är stöd och volontärer för immigranter; svenskundervisning, medspråkare, god man, läxhjälp, medmänniska. Vi vikarierar som bland annat undersköterskor, läkare, fritidspedagoger, snickare och rörmokare. Våra olika religiösa samfund och föreningar bedriver hjälpverksamhet av olika slag.

Jordbrukare, skogsbrukare, hantverkare, småföretagare går aldrig i pension. Deltidsarbetande kvinnor belastar inte pensionssystemet i lika hög grad som avsatta byrådirektörer och bankdirektörer. Alla våra politiker av alla politiska färger utgår ifrån att människor värderas i pengar, utgifter och inte bidrar med något! Var finns alla goda ideal och nya idéer?

En måndagskväll - I Värmlandsnytt log fem nya landstingschefer mot mej! Universitetet fick projektpengar för att undersöka dansens effekt på ”Russinen”. Vad kostar sådant?

Från hjärtat, mars 2016

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.