2016-03-10 06:00

2016-03-10 06:00

Högt i tak inom OK Värmland

OK VÄRMLAND

Svar till ”Kvarvarande personal” (NWT 5/3)

Jag känner inte igen insändarskribentens beskrivning av OK Värmland. Men har vi medarbetare som känner på detta sätt tar vi det på största allvar.

Vi har haft ett möte med samtliga säljchefer där vi skaffat oss en uppfattning av läget. Ingen station bekräftar det som står i insändaren. Tvärtom bekräftas att vi är ett företag med mycket högt i tak, som alltid sätter medarbetarna i främsta ledet. Jag uppmanar därför de medarbetare som uppfattar oss som ett företag som inte ser medarbetarbetarna som en resurs, att ta kontakt med mig, så att vi gemensamt kan se över vad som hänt.

Erica Andersson, personalchef OK Värmland

Jag känner inte igen insändarskribentens beskrivning av OK Värmland. Men har vi medarbetare som känner på detta sätt tar vi det på största allvar.

Vi har haft ett möte med samtliga säljchefer där vi skaffat oss en uppfattning av läget. Ingen station bekräftar det som står i insändaren. Tvärtom bekräftas att vi är ett företag med mycket högt i tak, som alltid sätter medarbetarna i främsta ledet. Jag uppmanar därför de medarbetare som uppfattar oss som ett företag som inte ser medarbetarbetarna som en resurs, att ta kontakt med mig, så att vi gemensamt kan se över vad som hänt.

Erica Andersson, personalchef OK Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.