2016-03-09 11:13

2016-03-09 11:13

Befolkningsökningen planar ut

VÄRLDEN: Födelsetalen minskar

Svar till Björn Molin (NWT 4/3

Björn Molin (4/3) oroar sig för att världen ska översvämmas av människor och/eller havsvatten. Det behöver vare sig han eller någon annan göra. Födelsetalen minskar ständigt och det är ökande medellivslängd som gör att det fortfarande blir fler människor i världen. År 2060 beräknas det finnas ungefär 10 miljarder människor, inte dubbelt så mycket som Molin spår. Därefter kommer det inte att bli så många fler. Snarare börjar befolkningen så sakta att minska.

Vad gäller isen på Grönland och Antarktis befinner den sig långt under fryspunkten hela tiden, utom nära kusten där det smälter på sommaren. Om den globala uppvärmningen startar igen, borde det bli mer nederbörd även i det inre av Grönland och Antarktis. Snö som faller där, kommer att bli kvar där väldigt länge. Därmed motverkas höjning av havsytan som orsakas av varmare havsvatten, smältande småglaciärer och för stort uttag av grundvatten. För övrigt skapar stigande hav korallöar i stället för att dränka dem, vilket Charles Darwin insåg redan för mer än 150 år sedan.

Lars Kamél

Björn Molin (4/3) oroar sig för att världen ska översvämmas av människor och/eller havsvatten. Det behöver vare sig han eller någon annan göra. Födelsetalen minskar ständigt och det är ökande medellivslängd som gör att det fortfarande blir fler människor i världen. År 2060 beräknas det finnas ungefär 10 miljarder människor, inte dubbelt så mycket som Molin spår. Därefter kommer det inte att bli så många fler. Snarare börjar befolkningen så sakta att minska.

Vad gäller isen på Grönland och Antarktis befinner den sig långt under fryspunkten hela tiden, utom nära kusten där det smälter på sommaren. Om den globala uppvärmningen startar igen, borde det bli mer nederbörd även i det inre av Grönland och Antarktis. Snö som faller där, kommer att bli kvar där väldigt länge. Därmed motverkas höjning av havsytan som orsakas av varmare havsvatten, smältande småglaciärer och för stort uttag av grundvatten. För övrigt skapar stigande hav korallöar i stället för att dränka dem, vilket Charles Darwin insåg redan för mer än 150 år sedan.

Lars Kamél

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.