2016-03-07 06:00

2016-03-07 06:00

Viktigast är en solid grund

ARBETSLIV:

En verksamhet är uppbyggd som en pyramid där arbetarna utgör bottenplattan och chefen toppen. Det innebär att är det inte stabilt i botten så svajar det i toppen. Om bottenplattorna börjar vittra sönder och skapa instabilitet, går det inte bara att ta bort dessa för då rasar allt. Flyttar man på dem skapar man en större instabilitet; försvagningen flyttas till ett annat ställe som i förlängningen kan rasera allt, om man låter plattan fortsätta vittra sönder utan åtgärd.

Den enda lösningen är att hitta felet till att plattan vittrar sönder – och åtgärda det. Plattan måste lagas för att klara trycket från toppen.

Hur man än vrider och vänder på det så är det plattorna över som trycker på dem som är under. Det innebär att de som är över måste göra allt de kan för att plattorna de ligger på är stabila och starka.

K

En verksamhet är uppbyggd som en pyramid där arbetarna utgör bottenplattan och chefen toppen. Det innebär att är det inte stabilt i botten så svajar det i toppen. Om bottenplattorna börjar vittra sönder och skapa instabilitet, går det inte bara att ta bort dessa för då rasar allt. Flyttar man på dem skapar man en större instabilitet; försvagningen flyttas till ett annat ställe som i förlängningen kan rasera allt, om man låter plattan fortsätta vittra sönder utan åtgärd.

Den enda lösningen är att hitta felet till att plattan vittrar sönder – och åtgärda det. Plattan måste lagas för att klara trycket från toppen.

Hur man än vrider och vänder på det så är det plattorna över som trycker på dem som är under. Det innebär att de som är över måste göra allt de kan för att plattorna de ligger på är stabila och starka.

K

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.