2016-03-04 16:39

2016-03-04 16:39

Skoghallsborna väntar på att få tillgång till rekreation

HAMMARÖ: Länsstyrelsen är totalt i otakt med tiden

I två år har vi i Hammarö kommun väntat på att få ett OK från länsstyrelsen att kunna anlägga bryggor i Lillängsviken. I området finns det asfalterade vägar, grusplaner och en asfalterad parkering i anslutning till bostadshusen i området. Länsstyrelsen brottas tydligen med frågan om strandskyddets 300-metersgräns. Faktum är att det bara är cirka 300 meter till centrum i Skoghall från Lillängsviken.

I stället för att Skoghallsborna ska få en plats att njuta av sol och vatten på anlagda bryggor i ett område som redan är utbyggt sedan många år, så sitter återigen länsstyrelsens byråkrater i Värmland och funderar över hur de ska krångla till saker, fördröja och motarbeta åtgärder för värmlänningar.

Resultatet är att Hammarö kommun inte heller denna sommar kommer kunna anlägga bryggor vid vattnet för rekreation och avkoppling vid Vänern för Hammaröborna. Länsstyrelsen är totalt i otakt med tiden och den verklighet som värmlänningarna lever i. Frågan måste åter ställas: vad fyller länsstyrelsen för funktion?

Nils S

I två år har vi i Hammarö kommun väntat på att få ett OK från länsstyrelsen att kunna anlägga bryggor i Lillängsviken. I området finns det asfalterade vägar, grusplaner och en asfalterad parkering i anslutning till bostadshusen i området. Länsstyrelsen brottas tydligen med frågan om strandskyddets 300-metersgräns. Faktum är att det bara är cirka 300 meter till centrum i Skoghall från Lillängsviken.

I stället för att Skoghallsborna ska få en plats att njuta av sol och vatten på anlagda bryggor i ett område som redan är utbyggt sedan många år, så sitter återigen länsstyrelsens byråkrater i Värmland och funderar över hur de ska krångla till saker, fördröja och motarbeta åtgärder för värmlänningar.

Resultatet är att Hammarö kommun inte heller denna sommar kommer kunna anlägga bryggor vid vattnet för rekreation och avkoppling vid Vänern för Hammaröborna. Länsstyrelsen är totalt i otakt med tiden och den verklighet som värmlänningarna lever i. Frågan måste åter ställas: vad fyller länsstyrelsen för funktion?

Nils S

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.