2016-03-03 06:00

2016-03-03 06:00

Sifferexercis om subventioner

LÖNER:

Centern uppmanar till avtal med lägre löner. Om man läser Svenska Dagbladet så betalar en arbetsgivare cirka 7 700 kronor per månad för en nyanländ med lönesubvention som tar ett arbete som bland annat diskare. Staten betalar resten av lönen plus sociala avgifter. Under två år subventionerar staten denna arbetsgivare med cirka 400 000 kronor. En fråga man kan ställa sig är: ska arbetsgivaren betala 75 procent av 7 700 kronor, eller från vilken lön har de som utgångsläge? Skall arbetsgivaren betala 75 procent av 20 000 kronor blir det 15 000, och då blir det en försämring på 7 300 för arbetsgivaren, för de vill väl ta bort det som gäller i dag där arbetsgivaren bara betalar 7 700 kronor?

Bengt

Centern uppmanar till avtal med lägre löner. Om man läser Svenska Dagbladet så betalar en arbetsgivare cirka 7 700 kronor per månad för en nyanländ med lönesubvention som tar ett arbete som bland annat diskare. Staten betalar resten av lönen plus sociala avgifter. Under två år subventionerar staten denna arbetsgivare med cirka 400 000 kronor. En fråga man kan ställa sig är: ska arbetsgivaren betala 75 procent av 7 700 kronor, eller från vilken lön har de som utgångsläge? Skall arbetsgivaren betala 75 procent av 20 000 kronor blir det 15 000, och då blir det en försämring på 7 300 för arbetsgivaren, för de vill väl ta bort det som gäller i dag där arbetsgivaren bara betalar 7 700 kronor?

Bengt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.