2016-03-01 06:00

2016-03-01 06:00

Kossor livnär oss, avgaser dödar

KLIMAT :

Svar till signaturen CO2 agro (NWT 29/1):

Sverige och världen står inför stora utmaningar. Världens klimatutsläpp måste minskas, hållbar energiförsörjning tryggas och omställningen till effektiva och hållbara transporter påskyndas. Detta begrepp antas finnas i våra moderatvärderingar.

Jag påstår att våra kossor livnär vi oss på, och motorfordonens avgaser dör vi av.

Du har gjort en överslagsberäkning av hur mycket växthusgaser våra kor släpper ut i form av metan – enligt tidningen Ingenjören och Jordbruksverkets hemsida. Jag tycker att du ska göra samma överslagsberäkning vad gäller våra motorfordon, så att vi har något att referera till. Glöm heller inte våra försurade insjöar! Det finns säkert någon tidning som kan beskriva motsvarigheter.

L Å F i Kil

Svar till signaturen CO2 agro (NWT 29/1):

Sverige och världen står inför stora utmaningar. Världens klimatutsläpp måste minskas, hållbar energiförsörjning tryggas och omställningen till effektiva och hållbara transporter påskyndas. Detta begrepp antas finnas i våra moderatvärderingar.

Jag påstår att våra kossor livnär vi oss på, och motorfordonens avgaser dör vi av.

Du har gjort en överslagsberäkning av hur mycket växthusgaser våra kor släpper ut i form av metan – enligt tidningen Ingenjören och Jordbruksverkets hemsida. Jag tycker att du ska göra samma överslagsberäkning vad gäller våra motorfordon, så att vi har något att referera till. Glöm heller inte våra försurade insjöar! Det finns säkert någon tidning som kan beskriva motsvarigheter.

L Å F i Kil

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.