2016-02-25 06:00

2016-02-25 06:00

Satsa mer på gruppboende

ÅLDRANDE:

Det är en villfarelse att omsorgen skulle vara billigare i hemtjänst än i gruppboende. Fördyringar för hemtjänst jämfört med gruppboende utgörs av restider för personalen, tjänstebilar, åtskilda och dåligt anpassade arbetsplatser, inköp och matlagning individuellt.

Det är dags för omsorgsförvaltningarna att tänka om. De som har behov av hemtjänst bör efter ansökan beviljas gruppboende. De behöver inte mer omvårdnad bara genom att flytta till gruppboende där arbetet kan utföras mer effektivt. Efter många års inriktning på hemtjänst behöver det nu byggas gruppboenden. En positiv bieffekt blir att det frigör lägenheter på bostadsmarknaden.

M M

Det är en villfarelse att omsorgen skulle vara billigare i hemtjänst än i gruppboende. Fördyringar för hemtjänst jämfört med gruppboende utgörs av restider för personalen, tjänstebilar, åtskilda och dåligt anpassade arbetsplatser, inköp och matlagning individuellt.

Det är dags för omsorgsförvaltningarna att tänka om. De som har behov av hemtjänst bör efter ansökan beviljas gruppboende. De behöver inte mer omvårdnad bara genom att flytta till gruppboende där arbetet kan utföras mer effektivt. Efter många års inriktning på hemtjänst behöver det nu byggas gruppboenden. En positiv bieffekt blir att det frigör lägenheter på bostadsmarknaden.

M M

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.