2016-02-25 06:00

2016-02-25 06:00

"Mer idrott i skolan"

UTBILDNING

Jag tycker att vi ska ha fler idrottslektioner i skolan. Just nu har vi bara två stycken per vecka och båda är korta.

Idrott kanske inte är ett av de viktigaste ämnena i skolan, men det är nödvändigt för elever som kanske inte håller på med så mycket annat på fritiden.

Idrott är viktigt för hälsan, så att man kan prestera bra både i och utanför skolan.

Man kanske inte behöver öka med lektioner utan istället ha idrottslektioner som håller på lite längre. Då kan man hinna med mer på lektionerna och vara mer delaktig.

”En sportig elev”

 

Idrott kanske inte är ett av de viktigaste ämnena i skolan, men det är nödvändigt för elever som kanske inte håller på med så mycket annat på fritiden.

Idrott är viktigt för hälsan, så att man kan prestera bra både i och utanför skolan.

Man kanske inte behöver öka med lektioner utan istället ha idrottslektioner som håller på lite längre. Då kan man hinna med mer på lektionerna och vara mer delaktig.

”En sportig elev”

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.