2016-02-24 06:00

2016-02-24 07:41

Inrätta kommunala graffitiväggar

VÄGGMÅLNINGAR:

Jag tycker att det borde finnas en allmän graffitivägg i varje kommun. Det tror jag kan minska mängden graffiti på väggar och tåg med mera.

Graffitigalen brud

Jag tycker att det borde finnas en allmän graffitivägg i varje kommun. Det tror jag kan minska mängden graffiti på väggar och tåg med mera.

Graffitigalen brud

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.