2016-02-23 06:00

2016-02-23 06:00

Säkrare trafik, ökad mångfald

VARG:

Svar till signaturen Uno (NWT 19/2):

Tack för din insändare om varg. Vargens intåg har inneburit minskade betesskador på ungskog, ökad mångfald i skogens flora och säkrare trafik på länets vägar.

Inget av detta nämner herr Glöersen när han ständigt oemotsagd får bröla om allt det förskräckliga med varg.

Skogsveteran

Svar till signaturen Uno (NWT 19/2):

Tack för din insändare om varg. Vargens intåg har inneburit minskade betesskador på ungskog, ökad mångfald i skogens flora och säkrare trafik på länets vägar.

Inget av detta nämner herr Glöersen när han ständigt oemotsagd får bröla om allt det förskräckliga med varg.

Skogsveteran

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.